Volební program

Program ODS Kbely pro komunální volby 2022 – 2026

Vážení občané, volební program ODS Kbely pro komunální volby 2022 – 2026 pro Vás pečlivě připravujeme.
Ke zveřejnění dojde v nejbližší době.

Velmi Vám děkujeme za podporu!
Zástupci ODS Kbely


PROGRAM ODS KBELY 2018


Dětem dopravní hřiště, Kbelákům parkoviště

Bezpečnost našich dětí v současné dopravní situaci vyžaduje, aby děti již od mateřských škol měly možnost naučit se základním pravidlům z pohledu chodce i účastníka silničního provozu. Uděláme vše pro to, aby naše děti takové dopravní hřiště ve Kbelích měly.

Parkování v ulicích doznalo velkých změn. Vzrůstá počet obyvatel, stoupá jejich životní úroveň a s tím i množství  aut. Je potřeba rozšířit stávající parkoviště a vyhodnotit stavbu nových míst pro parkování jako je např. parkovací dům. Stejně tak bychom rádi prosadili lepší proces rekonstrukce a výstavby kvalitnějších komunikací. Dlouhodobě usilujeme o vyřešení dopravní situace před Billou, která vyvolává komplikace pro nakupující i rezidenty. Jsme přesvědčeni o tom, že situace je řešitelná tak, aby se plocha v okolí supermarketu stala důstojným místem, které přísluší centrální části obce.


Kvalita vzdělání dětí v naší obci je pro nás prioritou

Kbelská škola vždy měla v naší obci velmi dobrý ohlas a my bychom byli rádi, kdyby tomu tak bylo i nadále. Na naše děti jsou a budou v jejich životě kladeny stále větší nároky. Proto je na tuto situaci musíme připravit tak, aby jim jejich základní vzdělání umožnilo obstát v konkurenci zejména u přijímacích řízení na další studia a učební obory.

Jsme si vědomi i důležitosti předškolního vzdělávání v mateřských školkách, a proto v nich musíme zajistit dostatečný počet míst.


Známe potřeby kbelských seniorů a budeme je aktivně prosazovat

Kbelští senioři jsou významnou součástí kbelské populace. Mnozí z nich mají velký podíl na rozvoji a směřování naší obce. Budeme nadále podporovat péči o ně, jejich zájmy a koníčky.


Společně řešit potřeby mladých rodin a nových obyvatel

Rádi bychom více komunikovali s mladými rodinami a novými obyvateli ve Kbelích o tom, co jim v obci schází a co by mohlo zkvalitnit život všech obyvatel. Víme, že lidé v produktivním věku nemají času nazbyt, proto chceme, aby v době internetu mohli své názory snadno sdělovat i prostřednictvím internetových sítí. Uvítáme jejich účast na zastupitelstvu obce, kde své připomínky a podněty mohou řešit napřímo.


Doprava a dopravní obslužnost

Doprava ve Kbelích je nedílnou součástí problematické dopravy v hlavním městě. Každá uzavírka či objížďka v blízkém okolí se v naší obci okamžitě negativně projeví. Podpoříme řešení, které odvede tranzitní dopravu mimo obec. Víme však, že každá změna dopravního režimu může mít negativní dopad na část obyvatel. Proto podpoříme pouze taková řešení, která jsou transparentní a berou v úvahu všechny relevantní a reálné připomínky místních obyvatel.

Obytné zóny se nesmějí stát zkratkou pro řidiče, kteří si přes ně zrychlují cestu a vyhýbají se tak světelným křižovatkám. Zabránit tomu může pouze smysluplné dopravní značení a důsledné dodržování dopravních předpisů.

Budoucnost vidíme ve vlakové dopravě, která pomůže občanům zrychlit a zkvalitnit pohyb do centra Prahy. Zlepšíme úroveň a podobu vlakové zastávky.

S rozvojem cyklostezek budeme podporovat zřízení stanovišť pro půjčování kol tzv. bikesharing, který by sportovně založeným obyvatelům obce pomohl přiblížit se např. k metru.


Životní prostředí a údržba zeleně

Stále se nedaří optimálně zajistit kvalitní péči o zeleň ve Kbelích.

Chceme prosadit vyšší úroveň údržby a lepší efektivitu při zřizování těchto služeb.

Nadále budeme usilovat o to, aby byl zachován Letňansko-kbelský lesopark především pro oddych a sportování okolních obyvatel.


Pěší propojení obcí Kbely, Vinoř, Satalice

Velké části našich občanů chybí pěší propojení se sousedními městskými částmi, přestože v minulosti tomu tak bylo. Chceme obnovit tradici našich předků a budeme hledat možnosti, jak se k takovému propojení obcí znovu vrátit.

Back to Top