• 4

Nejnovější příspěvky

 • Dámský klub ODS
  V květnu uspořádala nově zvolená místopředsedkyně ODS paní Eva Decroix v Praze Dámský klub, kterého jsme se na její pozvání s kolegyní také zúčastnily. Bylo to příjemné a neformální setkání s paní místopředsedkyní i pozvanými hosty, např. ministrem […]
 • 31. Kongres ODS
  Ve dnech 13. – 14. dubna 2024 se v Ostravě konal 31. kongres ODS. Přítomno bylo přes 500 delegátů. Svými hlasy jsme většinově potvrdili současné vedení ODS a také pozice místopředsedů. Příjemnou změnou bylo zvolení ženy – sympatické Evy […]
 • Podpora rozvoje Kbel
  Milí čtenáři, protože se rozbíhají některé akce ve Kbelích kolem civilního letiště, je podle mne zapotřebí si uvědomit i současnou realitu. Letiště je na území převážně Letňan, na naše území zasahuje pouze menší částí. Pozemek byl kdysi chráněnou […]
 • Šťastný a veselý rok 2024!
  Vážení a milí příznivci pravicové politiky, dovolte mi, abych Vám popřála vše nejlepší do nového roku. Podle všech ekonomických ukazatelů před sebou máme lepší rok, než ten letošní. Děkujeme Vám za podporu a přejeme úspěšné splnění Vašich cílů. […]
 • Ideová konference ODS
  V sobotu 13. května 2023 proběhla Ideová konference ODS, které jsem se také zúčastnila.  Konference byla doslova nabitá informacemi a probíhala po celý den. Po zahájení pana premiéra  Fialy nám jednotlivé další bloky představili ministři, […]

Back to Top